MOOC

Online education or business training concept. Online man mentor on laptop with books. Distance education during coronavirus quarantine. Webinar or video seminar. E learning. Vector illustration

MOOC er ofte gratis, fullverdige nettkurs som tilbys av ulike akademiske institusjoner, i motsetning til typiske nettbaserte moduler som er mer spesifikke for emner og av kortere varighet.

En MOOC, eller Massive Open Online Course (norsk: Massivt Åpne Nettkurs), er en revolusjonerende idé som har forvandlet måten fjernundervisning fungerer på. MOOCs gjør det mulig å ta kurs fra noen av verdens mest prestisjetunge universiteter uavhenging av tid og sted, og uten å måtte betale en formue. Mens noen utdanningsinstitusjoner tilbyr sine MOOCs direkte, er det mange tredjepartsbedrifter som samarbeider med akademiske institutter av høy omdømme og tilbyr deres kurs.

Mens de fleste MOOC-ene er gratis for alle, tilbyr noen aktører MOOCs som krever en avgift og som gir deg en sertifisering ved gjennomføring. Disse kan variere fra kortvarige mikroprogrammer til langvarige gradsprogrammer.

Fordeler med MOOCs

MOOC har mange fordeler deriblant:

 • Tilgang til kurs når som helst og hvor som helst
  • MOOCs kan gjennomføres når som helst fra hvor som helst. Elevene trenger ikke lenger å reise til et institutt eller komme i tide for å delta på en forelesning. Det er ingen frykt for å gå glipp av en forelesning hvis du ikke er i stand til å reise eller ikke er i stand til å delta på en direkte forelesning.
 • Frigjør lærernes tid
  • Lærere trenger ikke holde den samme forelesningen igjen og igjen, de kan fokusere på å løse spørsmål og hjelpe elever. Dette hjelper også elevene til å utnytte tiden med lærerne på en mer effektiv måte og få større utbytte for kursene.
 • Kostnadsbesparelser
  • Den største fordelen med MOOC er kanskje kostnadsfaktoren. Alle kan få en fullverdig utdannet sertifisering fra et fremste institutt til halvparten (eller mindre) av prisen sammenlignet med et kurs på campus. Dette kommer i tillegg til kostnadsbesparelser knyttet til reise og opphold. Fordi det er kostnadsbesparende, blir det også rimeligere for mange å ta kursene noe som gjør utdannelse mer tilgjengelig for flere.
 • Mulighet til å gjennomføre kurs fra et universitet med høyt omdømme
  • Alle fysiske institutter har svært begrensede plasser. MOOC åpner opp barrieren og gjør det mulig for flere å studere ved disse instituttene.

Ulemper med MOOCs

Til tross for så mange fordeler, møter MOOC ofte kritikk på grunn av noen begrensninger:

 • Mangel på samhandling mellom elev og lærer
  • Et svært viktig aspekt ved utdanning er interaksjonen mellom elev og lærer, som MOOC i stor grad mangler. Tradisjonalister hevder ofte at på grunn av den manglende interaksjonen mellom elev og lærer, så mangler MOOC dybdelæring.
 • Elevene må være selvdisiplinerte
  • MOOC krever mye selvdisiplin fra elevenes side. Læringsbyrden er helt avhengig av elevene og deres engasjement uten veiledning fra lærere eller jevnaldrende. Dermed kan en elev som ville ha prestert bra med veiledning gjøre det dårligere i et MOOC, fordi de ikke var selvdisiplinerte nok.
 • Elevene må lære på egenhånd
  • Når det gjelder MOOC, må elevene lære på egenhånd. De mangler de vanlige interaksjonene i et typisk klasserom som mange er vant til.

Oppsummering

I dag tilbyr flere og flere institutter MOOC. Dette åpner for en ny mulighet for leverandører av e-læring til å samarbeide med institutter og tilby dem tekniske tjenester for å lage nettbaserte moduler og levere administrasjonstjenester innen LMS. I tillegg til elever viser også bedrifter interesse for MOOC for sine ansatte. Her ligger en flott mulighet for e-læringsbedrifter til å utvide sin virksomhet ved å tilpasse MOOC-er i tjenesteporteføljen deres. Med fremkomsten av pedagogisk teknologi og nye trender vil MOOCs også etterhvert omfavne flere teknologibaserte funksjoner som adaptiv læring, gamification og sosial læring, som kan by på mange spennende læringsmuligheter for både ansatte og elever.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om e-læring eller tenker på å komme i gang med digital læring. Ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat.

Gabriel Svad
gabriel@cimple.no
+47 468 87 654

Relaterte artikkler

Forstå sosial læring

Sosial læring er en form for uformell og kollektiv læring. Det er en kombinasjon av læring gjennom å observere noen utføre en oppgave, gjenta den og huske gjøremåten. Vi lærer av hverandre hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at vi kan avgrense måter å lære på gjennom nye teorier og praksiser.

Les mer

Gamifisert mikrolæring

Som vi skrev om tidligere så er mikrolæring  korte og fokuserte kurs som passer godt inn i hektisk arbidsdag. Kombiner dette med en dose gamification, og du har en vinnende treningsløsning i hendene! Samtidig, hvis det var nok å kombinere gamification med mikrolæring, så ville vi alle gjort det hver gang, ville vi ikke?

Les mer

LXP

Det er normalt at selv de mest slitesterke og sterke e-læringstrendene og -praksisene blir foreldet. En ny teknologi har dukket opp som lover bedre lærings- og treningsresultater. I denne artikkelen vil vi forstå hva en LXP er, og hvorfor anses den som bedre enn LMS.

Les mer

Blended learning

I flere tiår har bedrifter stolt på den klassiske klasseromsbaserte kursingen med en instruktør for opplæring av sine ansatte. Selv om denne metoden kan være svært effektiv, står organisasjoner overfor visse problemer.

Les mer

Extended reality

Extended reality (XR), er et paraplybegrep som omfavner augemented virkelighet (AR), virtual reality (VR) og mixed reality (MR).

Les mer

Mikrolæring

Mikrolæring har en lovende fremtid innen læring. Det er en svært effektiv metode for alle som ønsker å forbedre sine kunnskaper og ferdigheter på kort tid.

Les mer

Gamification

I vår moderne verden er teknologi blitt en drivkraft bak læring og utvikling. For å oppnå gode resultater, brukes det i dag i økende grad banebrytende digitale verktøy og strategier. Gamification er en av disse strategiene.

Les mer

Videobasert læring

Videoer brukes på en mengde måter for å levere engasjerende læringsopplevelse. Fra en serie med lange videoer som fordyper seg i et tema, til korte «how to» videoer som raskt går gjennom noe, er bruk av videoer en effektiv måte for å kombinere læring med arbeid.

Les mer

Hva er e-læring?

E-læring er en forkortelse for elektronisk læring og kan ses på som en form for kompetanseheving på nett.

Les mer

Våre tjenester

 • Film Set, Studio - Workplace, Lighting Equipment, Broadcasting, Camera - Photographic Equipment

  Produksjon

  Produksjon av moderne e-læringskurs med fokus på engasjerende og repetitiv læring til riktig målgruppe.

  Les mer

 • Businessman hand create artificial intelligence for technology transformation and internet of thing on tablet. Cloud technology will management big data include business strategy , customer service.

  Oppgradering

  Vi oppgraderer og oppdaterer deres eksisterende e-læringskurs med hjelp av de nyeste teknikkene innen e-læringsverden.

  Les mer

 • Lederskolen

  E-læringskurs

  E-læringskurs klar til bruk. Tren deres ansatte på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Cimple har et av Norges største kursbibliotek med kurs alle trenger.

  Les mer

 • User customize settings on monitor. Computer screen with users personal page. User interface customization, programming. Concept of creating, setting personal pages and repairing. Vector illustration

  Tilpassing

  Kom i gang med e-læring på en effektiv og rask måte. Alle våre e-læringskurs kan tilpasses og justeres til dere.

  Les mer

 • E-learning via virtual application, videocall video conferencing activity, colleagues working together concept. Pc screen view over woman shoulder, listen tutor gain new knowledge noting information

  Læringsportal (LMS)

  Læringsportal (LMS) med innhold. Kombiner deres e-læringskurs med vårt eksisterende innhold.

  Les mer

Hvorfor e-læring med Cimple?

 • Dyktige og engasjerte ansatte

 • Videobaserte e-læringsproduksjoner med mulighet for gaming, interaktivitet, VR og AR

 • Opplevelsesbasert pedagogikk og mikrolæring eller nanolæring i praksis

 • Ferdige e-læringskurs importert inn i deres læringsplattform

 • Profesjonelt filmstudio med alt som trengs for profesjonelle e-læringsproduksjoner

 • Innholdsproduksjon i Articulate 360, Captivate og andre anerkjente forfatterverktøy