Hva er e-læring?

E-learning online education or internet encyclopedia concept. Open laptop and book compilation in a classroom. 3d illustration

E-læring er en forkortelse for elektronisk læring og kan ses på som en form for kompetanseheving på nett.

E-læring er en forkortelse for elektronisk læring og kan ses på som en form for kompetanseheving på nett. Sammenlignet med fysiske kurs har e-læring den fordelen av det er mer fleksibelt og tilbyr flere muligheter for å engasjere deg og dine medarbeidere. E-læring gir deg både muligheten til å gjennomføre kursene når det måtte passe deg, og muligheten til å repetere kursene så mange ganger du måtte ønske. Kursene blir på mange måter tilrettelagt for deg og dine arbeidsoppgaver!

Andre fordeler med e-læring er at det kreves minimal organisering, og det har lavere kostnader sammenlignet med fysiske kurs. Samtidig, kan en forsikre seg om at alle deltakerne får det samme budskapet ettersom man slipper å være avhengig av dagsformen til den eller de som holder kurset.

Utfordringer med fysiske kurs er at de ofte kan hindre deg i å utføre dine arbeidsoppgaver. De kan vare én eller flere dager, noe som medfører at du vil ligge bakpå med dine oppgaver. Med e-læring får du muligheten til å utføre kursene når du selv har tid, og også når du er mest motivert. Det siste er absolutt viktig, da motivasjon er en nøkkelfaktor for å oppnå god læring.

En kan tenke seg at e-læring består av bare bilder og tekst. Selv om det er fint, så utnyttes ikke mulighetene for e-læring fullstendig hvis bare tekst og bilde brukes. E-læring er så mye mer. Det er video, det er interaktivt, det er spill, det er simulator, det er quizzer og det er oppgaver. Et godt e-læringskurs er et som veksler mellom alt dette og mer. Dette bidrar til å opprettholde oppmerksomheten og forhindrer kursene fra å virke monotone. Samtidig bidrar det til å engasjere deltakerne!

E-læringskurs må ikke nødvendigvis stå alene. Det kan gjerne kombineres med fysisk opplegg, såkalt blended learning. Dette kan være til stor fordel hvis en skal gjøre om store fysiske kurs som gjerne varer over flere dager, hvor de første dagene går til teoretisk gjennomgang. Ved å benytte seg av e-læring kan deltakerne gå gjennom det teoretiske selv før det så settes av én dag til å diskutere teorien i plenum hvor en kan trekke frem egne erfaringer og tanker omkring teorien.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om e-læring eller tenker på å komme i gang med digital læring. Ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat.

Gabriel Svad
gabriel@cimple.no
+47 468 87 654

Relaterte artikkler

Cimple og Borago – norsk/svensk samarbeid om utvikling og vekst.

Borago AB er den ledende aktøren innenfor opplæring i renholdstjenester i Skandinavia. Selskapet hjelper utallige bedrifter i Sverige og Finland, og nå utvider de til Norge. Cimple er stolt over å støtte Borago med moderne e-læringsutvikling, Learning Management System (LMS) og rådgivning.

Les mer

Stort og krevende e-læringsprosjekt nærmer seg lansering

Cimple er nå i avslutningsfasen av et stort og viktig e-læringsprosjekt for Norsk Vann – Norges ledende fagmiljø på vann og avløp.

Les mer

Forstå sosial læring

Sosial læring er en form for uformell og kollektiv læring. Det er en kombinasjon av læring gjennom å observere noen utføre en oppgave, gjenta den og huske gjøremåten. Vi lærer av hverandre hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at vi kan avgrense måter å lære på gjennom nye teorier og praksiser.

Les mer

Gamifisert mikrolæring

Som vi skrev om tidligere så er mikrolæring  korte og fokuserte kurs som passer godt inn i hektisk arbidsdag. Kombiner dette med en dose gamification, og du har en vinnende treningsløsning i hendene! Samtidig, hvis det var nok å kombinere gamification med mikrolæring, så ville vi alle gjort det hver gang, ville vi ikke?

Les mer

LXP

Det er normalt at selv de mest slitesterke og sterke e-læringstrendene og -praksisene blir foreldet. En ny teknologi har dukket opp som lover bedre lærings- og treningsresultater. I denne artikkelen vil vi forstå hva en LXP er, og hvorfor anses den som bedre enn LMS.

Les mer

MOOC

MOOC er ofte gratis, fullverdige nettkurs som tilbys av ulike akademiske institusjoner, i motsetning til typiske nettbaserte moduler som er mer spesifikke for emner og av kortere varighet.

Les mer

Blended learning

I flere tiår har bedrifter stolt på den klassiske klasseromsbaserte kursingen med en instruktør for opplæring av sine ansatte. Selv om denne metoden kan være svært effektiv, står organisasjoner overfor visse problemer.

Les mer

Extended reality

Extended reality (XR), er et paraplybegrep som omfavner augemented virkelighet (AR), virtual reality (VR) og mixed reality (MR).

Les mer

Mikrolæring

Mikrolæring har en lovende fremtid innen læring. Det er en svært effektiv metode for alle som ønsker å forbedre sine kunnskaper og ferdigheter på kort tid.

Les mer

Gamification

I vår moderne verden er teknologi blitt en drivkraft bak læring og utvikling. For å oppnå gode resultater, brukes det i dag i økende grad banebrytende digitale verktøy og strategier. Gamification er en av disse strategiene.

Les mer

Våre tjenester

 • Film Set, Studio - Workplace, Lighting Equipment, Broadcasting, Camera - Photographic Equipment

  Produksjon

  Produksjon av moderne e-læringskurs med fokus på engasjerende og repetitiv læring til riktig målgruppe.

  Les mer

 • Businessman hand create artificial intelligence for technology transformation and internet of thing on tablet. Cloud technology will management big data include business strategy , customer service.

  Oppgradering

  Vi oppgraderer og oppdaterer deres eksisterende e-læringskurs med hjelp av de nyeste teknikkene innen e-læringsverden.

  Les mer

 • Lederskolen

  E-læringskurs

  E-læringskurs klar til bruk. Tren deres ansatte på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Cimple har et av Norges største kursbibliotek med kurs alle trenger.

  Les mer

 • User customize settings on monitor. Computer screen with users personal page. User interface customization, programming. Concept of creating, setting personal pages and repairing. Vector illustration

  Tilpassing

  Kom i gang med e-læring på en effektiv og rask måte. Alle våre e-læringskurs kan tilpasses og justeres til dere.

  Les mer

 • E-learning via virtual application, videocall video conferencing activity, colleagues working together concept. Pc screen view over woman shoulder, listen tutor gain new knowledge noting information

  Læringsportal (LMS)

  Læringsportal (LMS) med innhold. Kombiner deres e-læringskurs med vårt eksisterende innhold.

  Les mer

Hvorfor e-læring med Cimple?

 • Dyktige og engasjerte ansatte

 • Videobaserte e-læringsproduksjoner med mulighet for gaming, interaktivitet, VR og AR

 • Opplevelsesbasert pedagogikk og mikrolæring eller nanolæring i praksis

 • Ferdige e-læringskurs importert inn i deres læringsplattform

 • Profesjonelt filmstudio med alt som trengs for profesjonelle e-læringsproduksjoner

 • Innholdsproduksjon i Articulate 360, Captivate og andre anerkjente forfatterverktøy