Prosjektskolen

Alle virksomheter utfører prosjekter som skal bidra til realisering av mål, vekst og utvikling. Dere ønsker selvfølgelig å gjennomføre de riktige prosjektene på en måte som gjør at dere oppnår ønskede gevinster. Men det kan være skjær i sjøen.

Prosjektskolen – bedre prosjekter

Prosjektskolen er et 100% nettbasert kursprogram for utvikling av dyktige prosjektledere, prosjekteiere og prosjektdeltakere.

Kursprogrammet består av moderne videobaserte nettkurs i prosjektledelse. Nettkurs gir fleksibilitet i en hektisk hverdag og styrker læring gjennom repetisjon og jobbstøtte.

I Prosjektskolen vil man lære om oppskriften på gode prosjekter, og hvordan man definerer prosjektmål og gevinster, organiserer prosjektet, lager en prosjektplan, følger opp prosjektet i gjennomføringsfasen, overfører leveransene til bruker eller kunde for gevinstrealisering, og avslutter prosjektet.

Kursmoduler

 • 1

  Oversikt og innsikt

  Gjennomgang av de mest sentrale begrepene i prosjektledelse og hvorfor prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt nødvendige for å kunne lykkes med prosjekter, som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring. Les mer

 • 2

  Prosjektplanlegging

  Hvordan planlegger man et prosjekt, hva som bør være innholdet i en realistisk prosjektplan, og viktigheten av å ha oversikt over gevinster før gjennomføringsfasen starter. Les mer

 • 3

  Prosjektgjennomføring

  Dette nettkurset går igjennom hvordan man lager et godt grunnlag for en vellykket gjennomføringsfase. Det er i gjennomføringsfasen vi får sett hvor god prosjektplanen er når kartet møter terrenget. Les mer

 • 4

  Prosjektorganisering

  I Prosjektorganisering vil du lære mer om viktigheten av at prosjekter er organisert på en god måte i forhold til linjeorganisasjonen, at prosjektteamet består av prosjektleder og fagfolk med nødvendig kunnskap og ferdigheter, og at alle vet hvem som skal gjøre hva. Les mer

 • 5

  Prosjektmodellen

  Hvordan bruker man prosjektmodellen som en veileder til et vellykket prosjekt og kunne tilpasse prosjektmodellen til utfordringer i ditt prosjekt. Les mer

Bedriftsintern opplæring med Prosjektskolen, komplett kompetanseprogram

logo-prosjektskolen-ver-pos
Prosjektskolen kan brukes som standard eller tilpasses dere. Vi bistår mange store og små prosjektintensive virksomheter med forbedringer og kunnskapsløft innenfor prosjektledelse og –eierstyring. Vi lager flyt i prosjektfabrikker. Raskt og rimelig.

Fundamentert på internasjonale standarder som PRINCE2, PMBOK og ISO 21500.

 • Vi går gjennom behov og læringsmål for målgruppene i deres virksomhet, det være seg ledere, prosjekteiere, prosjektledere, linjeledere, prosjektteam etc.

 • Vi lager læringsløp for målgruppene, med e-læring og samlinger.

 • Vi ruller ut, evaluerer, forbedrer og måler effekt.

 • Vi pusser opp eller lager en ny prosjektmodell sammen med dere.

 • Vi bygger et e-læringskurs rundt deres virksomhet og prosjektmodell, «Prosjektledelse i X»

 • Vi lager deres «Prosjektskolen i X» på basis av vår egen «Prosjektskole»

Hvorfor e-læring med Cimple?

 • Dyktige og engasjerte ansatte

 • Videobaserte e-læringsproduksjoner med mulighet for gaming, interaktivitet, VR og AR

 • Opplevelsesbasert pedagogikk og mikrolæring eller nanolæring i praksis

 • Ferdige e-læringskurs importert inn i deres læringsplattform

 • Profesjonelt filmstudio med alt som trengs for profesjonelle e-læringsproduksjoner

 • Innholdsproduksjon i Articulate 360, Captivate og andre anerkjente forfatterverktøy