Hvorfor Cimple?

  • Flinke og engasjerte folk

  • Moderne læring med wow faktor

  • Opplevelsesbasert pedagogikk

  • Mikrolæringsprinsipper i praksis

  • På alle digitale flater i et brukervennlig system

  • Eget filmstudio og produksjonslokale

  • Innholdsproduksjon i Articulate og liknende verktøy som gir alle muligheter

  • Raskt og rimelig

  • Meget gode referanser

  • Ingen overraskelser