Læringsplattform (LMS)

Skal dere heve kompetansen i viktige fag men har ikke et LMS eller ferdige e-læringskurs? Eller har dere et gammelt LMS med utdaterte kurs med store driftskostnader, eller er dere i marked for å raskt komme i gang med utrulling og utvikling av nettkurs?

Cimple Learning er et moderne og enkelt LMS som inneholder mange ferdige e-læringskurs i viktige fag som kan rulles ut til alle ansatte. Og det fine er at dere kan begynne i dag.

E-læringsplattform med ferdig innhold

Læringsplattformen Cimple Learning er en moderne og enkel læringsplattform som kan brukes til å rulle ut viktig kompetanse til alle ansatte.

Dersom dere har behov for ferdige profesjonelt utviklet e-læringskurs eller nettkurs og dere ikke har en læringsplattform kan dere får en læringsplattform fra oss som en del av inneholdsleveransen.

Læringsplattform + e-læringskurs = Cimple Learning

Noen av våre kunder

Andre tjenester

 • Film Set, Studio - Workplace, Lighting Equipment, Broadcasting, Camera - Photographic Equipment

  Produksjon

  Produksjon av moderne e-læringskurs med fokus på engasjerende og repetitiv læring til riktig målgruppe.

  Les mer

 • Businessman hand create artificial intelligence for technology transformation and internet of thing on tablet. Cloud technology will management big data include business strategy , customer service.

  Oppgradering

  Vi oppgraderer og oppdaterer deres eksisterende e-læringskurs med hjelp av de nyeste teknikkene innen e-læringsverden.

  Les mer

 • Lederskolen

  E-læringskurs

  E-læringskurs klar til bruk. Tren deres ansatte på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Cimple har et av Norges største kursbibliotek med kurs alle trenger.

  Les mer

 • User customize settings on monitor. Computer screen with users personal page. User interface customization, programming. Concept of creating, setting personal pages and repairing. Vector illustration

  Tilpassing

  Kom i gang med e-læring på en effektiv og rask måte. Alle våre e-læringskurs kan tilpasses og justeres til dere.

  Les mer

Hvorfor e-læring med Cimple?

 • Dyktige og engasjerte ansatte

 • Videobaserte e-læringsproduksjoner med mulighet for gaming, interaktivitet, VR og AR

 • Opplevelsesbasert pedagogikk og mikrolæring eller nanolæring i praksis

 • Ferdige e-læringskurs importert inn i deres læringsplattform

 • Profesjonelt filmstudio med alt som trengs for profesjonelle e-læringsproduksjoner

 • Innholdsproduksjon i Articulate 360, Captivate og andre anerkjente forfatterverktøy