Forstå sosial læring

Young professionals planning tasks on glass wall with adhesive notes in co-working office

Sosial læring er en form for uformell og kollektiv læring. Det er en kombinasjon av læring gjennom å observere noen utføre en oppgave, gjenta den og huske gjøremåten. Vi lærer av hverandre hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at vi kan avgrense måter å lære på gjennom nye teorier og praksiser.

Sosial læring er en form for uformell og kollektiv læring. Det er en kombinasjon av læring gjennom å observere noen utføre en oppgave, gjenta den og huske gjøremåten. Vi lærer av hverandre hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at vi kan avgrense måter å lære på gjennom nye teorier og praksiser. Gjennom pedagogiske studier har vi oppdaget hvordan informasjon blir gitt videre til andre og hvilken rolle sosial læring har.

Når bedrifter vurderer sine mål og prestasjoner, er det åpenbart at formell læring ikke er nok; folk sier ofte at de lærer best ved å «gjøre». Dette støttes også opp av den sosiokulturelle læringsteorien som argumenterer for at samhandlingen mellom to personer og muligheten for å prøve seg fram gir større utsalg for læring enn bare det å bli vist hvordan ting skal gjøres.

I følge Rocks SCARF-modell er et av de fem domenene for menneskelig sosial erfaring autonomi, som gir en følelse av kontroll. Det er mer effektivt å la ansatte ha kontroll over læringen sin og veilede og tilrettelegge, i stedet for bare å presentere informasjon. Læring må innlemmes i arbeids- og forretningsstrukturen, for å være en del av alles oppgaver i stedet for å være på toppen. I stedet for å isolere grupper og teams, må folk dele sine kunnskaper og erfaringer. Tilfeldige samtaler kan føre til at informasjon deles og læring oppnås, selv om læring ikke var det opprinnelige målet med samtalen.

Utføre sosial læring i praksis

Teknologien har gjort det mye enklere å dele informasjon, men fortsatt sitter mye kunnskap hos enkeltpersoner eller avdelinger. Ofte går kunnskap tapt når ansatte slutter. Å bruke teknologi for å få folk til å dele og lagre informasjon og kunnskap hjelper organisasjoner med å beholde taus og implisitt kunnskap. Dette kan være spesielt nyttig på tvers av internasjonale selskaper.

Strukturerte arbeidsgrupper kan settes opp på chatteapplikasjoner for å dele oppdateringer om spesifikke prosjekter. Disse gruppene er flotte for læring, mens uformelle fora kan brukes av teams og enkeltpersoner for å dele innsikt og oppdateringer om oppgavene deres. På denne måten kan tilbakemeldinger også gis umiddelbart, og læring kan bygges på ved å legge til rette for spørsmål med mer erfarne ansatte. Grupper kan dele metoder for hvordan de har oppnådd målene sine og invitere andre til å prøve dem også. Webinarer kan også være nyttige da de bidrar med å koble til og brainstorme med mennesker som holder til i forskjellige kontorer og byer. Et læringsstyringssystem kan brukes til å lagre veiledning, retningslinjer, videoer og e-læringskurs som ansatte og til og med kunder har tilgang til. De fleste av disse aktivitetene kan også lettere kombineres med arbeidsoppgaver da de legger til rette får deg å finne informasjon som du kanskje har behov for.

Oppsummering

Implementering av sosiale læringsrom i organisasjoner fremmer en større tilstedeværelse av samarbeid i bedriften. Arbeid blir brutt ned og viktig informasjon deles mellom teamene i stedet for å holdes adskilt. Å ta muligheter når de kommer kan være avgjørende for at en bedrift skal bli ledende i sin bransje. Å gi ansatte rom til å samarbeide hjelper dem til å utvikle seg og bli bedre fagfolk som igjen vil hjelpe selskapet til å bli bedre i det de gjør. Selvfølgelig er det alltid utfordringer vi må takle, inkludert frykten for det ukjente og mange som ønsker å fortsette slik ting alltid har vært. Folk vil kanskje ikke dele kunnskapen sin, og holder den som innflytelse for å være den eneste fageksperten. Vi må vise dem at deling av informasjon er verdifullt for alle.

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat rundt e-læring.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om e-læring eller tenker på å komme i gang med digital læring. Ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat.

Gabriel Svad
gabriel@cimple.no
+47 468 87 654

Relaterte artikkler

Cimple og Borago – norsk/svensk samarbeid om utvikling og vekst.

Borago AB er den ledende aktøren innenfor opplæring i renholdstjenester i Skandinavia. Selskapet hjelper utallige bedrifter i Sverige og Finland, og nå utvider de til Norge. Cimple er stolt over å støtte Borago med moderne e-læringsutvikling, Learning Management System (LMS) og rådgivning.

Les mer

Stort og krevende e-læringsprosjekt nærmer seg lansering

Cimple er nå i avslutningsfasen av et stort og viktig e-læringsprosjekt for Norsk Vann – Norges ledende fagmiljø på vann og avløp.

Les mer

Video og mikrolæring

Tidligere har vi skrevet om både mikrolæring og videobasert læring, og sett på styrkene med begge metodene. Kort oppsummert er mikrolæring læring som foregår med små doser av innhold om gangen, mens videobasert læring er læring med bruk av videoer. I dette innlegget skal vi se på hvordan disse metodene kan kombineres.

Les mer

Gamifisert mikrolæring

Som vi skrev om tidligere så er mikrolæring  korte og fokuserte kurs som passer godt inn i hektisk arbidsdag. Kombiner dette med en dose gamification, og du har en vinnende treningsløsning i hendene! Samtidig, hvis det var nok å kombinere gamification med mikrolæring, så ville vi alle gjort det hver gang, ville vi ikke?

Les mer

LXP

Det er normalt at selv de mest slitesterke og sterke e-læringstrendene og -praksisene blir foreldet. En ny teknologi har dukket opp som lover bedre lærings- og treningsresultater. I denne artikkelen vil vi forstå hva en LXP er, og hvorfor anses den som bedre enn LMS.

Les mer

MOOC

MOOC er ofte gratis, fullverdige nettkurs som tilbys av ulike akademiske institusjoner, i motsetning til typiske nettbaserte moduler som er mer spesifikke for emner og av kortere varighet.

Les mer

Blended learning

I flere tiår har bedrifter stolt på den klassiske klasseromsbaserte kursingen med en instruktør for opplæring av sine ansatte. Selv om denne metoden kan være svært effektiv, står organisasjoner overfor visse problemer.

Les mer

Extended reality

Extended reality (XR), er et paraplybegrep som omfavner augemented virkelighet (AR), virtual reality (VR) og mixed reality (MR).

Les mer

Animasjon

Styrken til animasjon holder seg når den settes på prøve av bedriftsopplæring. Det hjelper til med å bryte ned komplekse konsepter til fordøyelige innholdsdeler og holder deltakerne engasjerte samtidig som det sørger for at informasjonen absorberes fullt ut.

Les mer

Vi feirer 3-års jubileum med CoachTeam og Lederskolen!

Siden 2018 har vi i Cimple og CoachTeam samarbeidet om Lederskolen ment for nye og erfarne ledere!

Les mer

Våre tjenester

 • Film Set, Studio - Workplace, Lighting Equipment, Broadcasting, Camera - Photographic Equipment

  Produksjon

  Produksjon av moderne e-læringskurs med fokus på engasjerende og repetitiv læring til riktig målgruppe.

  Les mer

 • Businessman hand create artificial intelligence for technology transformation and internet of thing on tablet. Cloud technology will management big data include business strategy , customer service.

  Oppgradering

  Vi oppgraderer og oppdaterer deres eksisterende e-læringskurs med hjelp av de nyeste teknikkene innen e-læringsverden.

  Les mer

 • Lederskolen

  E-læringskurs

  E-læringskurs klar til bruk. Tren deres ansatte på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Cimple har et av Norges største kursbibliotek med kurs alle trenger.

  Les mer

 • User customize settings on monitor. Computer screen with users personal page. User interface customization, programming. Concept of creating, setting personal pages and repairing. Vector illustration

  Tilpassing

  Kom i gang med e-læring på en effektiv og rask måte. Alle våre e-læringskurs kan tilpasses og justeres til dere.

  Les mer

 • E-learning via virtual application, videocall video conferencing activity, colleagues working together concept. Pc screen view over woman shoulder, listen tutor gain new knowledge noting information

  Læringsportal (LMS)

  Læringsportal (LMS) med innhold. Kombiner deres e-læringskurs med vårt eksisterende innhold.

  Les mer

Hvorfor e-læring med Cimple?

 • Dyktige og engasjerte ansatte

 • Videobaserte e-læringsproduksjoner med mulighet for gaming, interaktivitet, VR og AR

 • Opplevelsesbasert pedagogikk og mikrolæring eller nanolæring i praksis

 • Ferdige e-læringskurs importert inn i deres læringsplattform

 • Profesjonelt filmstudio med alt som trengs for profesjonelle e-læringsproduksjoner

 • Innholdsproduksjon i Articulate 360, Captivate og andre anerkjente forfatterverktøy