Blended learning

Laptop with online library deep of field realistic 3D rendering

I flere tiår har bedrifter stolt på den klassiske klasseromsbaserte kursingen med en instruktør for opplæring av sine ansatte. Selv om denne metoden kan være svært effektiv, står organisasjoner overfor visse problemer.

En ny læringsmetode var nødvendig, og fremveksten av den digitale tidsalderen ga snart svaret – blended learning. Organisasjoner begynte å utvikle hybride læringsstrategier som brukte både klasseroms- og nettbaserte læringsmetoder. Denne trenden har vokst raskt de siste årene og viser ingen tegn til å avta i nær fremtid. Her er hvorfor og hvordan du bruker blended learning i bedriftsopplæring.

3 fordeler ved å bruke blended learning i bedriftsopplæring

1. Blended learning gjør fysisk opplæring effektiv

En hybrid læringstilnærming hjelper instruktører med å utnytte tiden i klasserommet best mulig. Deltakere kan bli bedt om å fullføre deler av kurset på nettet, for eksempel grunnleggende konsepter eller teori, som gir instruktører mer tid på å avklare tvil, og teste forståelsen til deltakerne i klasserommet. Tenk på følgende scenario:

Selgerne til en butikkjede får tildelt et nettbasert kurs om butikksalg. Selgerne fullfører kurset og lister opp tvilen deres. Deretter deltar de på en fysisk økt hvor de får trekke frem tvilen deres, og hvor de sammen med instruktøren kan se tvilen i relasjon til god butikksalg, samt diskutere tvilene seg i mellom.

En annen fordel med blended learning er at alle deltakerne har samme kunnskapsnivå når de deltar på et fysisk kurs. Vårere e-læringskurs kan legges opp som en del av et blended learning program. Deltakerne gjennomfører kurset online og får grunnleggende kunnskap før deltakerne møter hverandre fysisk eller via webinars. Dette sikrer at alle deltakerne har samme kunnskapsnivå før det fysiske kurset og kan bruke kurset til å diskutere og drøfte teorien.

2. Hybrid læring sparer tid og penger

Når du flytter en del av kurset ditt på nett, reduseres tiden i klasserommet. Redusert tid i klasserommet fører til reduserte kostnader i kurset, som reiser og losji. Dette er fordi du pådrar deg mindre utgifter sammenlignet med fysiske kurs. I tillegg reduseres også antall arbeidstimer som går tapt til kursing, noe som gir økt produktivitet.

3. Fleksibel trening kan gis med en «menneskelig berøring»

Vi vet alle at en av de største manglene ved å gjennomføre et e-læringsprogram i eget tempo er fraværet av en instruktør. Dette kan føre til lavere engasjement blant deltakerne, noe som påvirker kvaliteten på opplæringen.

Det er mulig å løse denne utfordringen ved å blande nettbaserte og fysiske kurs. Klasseromskomponenten i et hybrid læringsprogram gjør det mulig for ansatte å samhandle med en instruktør, mens e-læringskomponenten bidrar til å gi fleksibel opplæring. Du kan med andre ord nyte fordelene ved begge læringsformatene og overkomme deres begrensninger.

Oppsummering

I flere år har fysisk kursing vært den mest brukte metoden for opplæring. Selv om denne metoden har sine styrker, er det også utfordringer knyttet til fysisk kursing hvor nettbasert opplæring kunne vært mer optimal. Med blended learning tar vi det beste fra begge metodene. Med blended learning får deltakerne gjennomført deler av kurset i forkant av det fysiske møtet og kan bruke de fysiske møtene til å diskutere og drøfte med hverandre. Alle deltakerne møter opp med lik kunnskapsnivå og man utnytter de fysiske kursene best mulig.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om e-læring eller tenker på å komme i gang med digital læring. Ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat.

Gabriel Svad
gabriel@cimple.no
+47 468 87 654

Relaterte artikkler

Cimple og Borago – norsk/svensk samarbeid om utvikling og vekst.

Borago AB er den ledende aktøren innenfor opplæring i renholdstjenester i Skandinavia. Selskapet hjelper utallige bedrifter i Sverige og Finland, og nå utvider de til Norge. Cimple er stolt over å støtte Borago med moderne e-læringsutvikling, Learning Management System (LMS) og rådgivning.

Les mer

Stort og krevende e-læringsprosjekt nærmer seg lansering

Cimple er nå i avslutningsfasen av et stort og viktig e-læringsprosjekt for Norsk Vann – Norges ledende fagmiljø på vann og avløp.

Les mer

Video og mikrolæring

Tidligere har vi skrevet om både mikrolæring og videobasert læring, og sett på styrkene med begge metodene. Kort oppsummert er mikrolæring læring som foregår med små doser av innhold om gangen, mens videobasert læring er læring med bruk av videoer. I dette innlegget skal vi se på hvordan disse metodene kan kombineres.

Les mer

Forstå sosial læring

Sosial læring er en form for uformell og kollektiv læring. Det er en kombinasjon av læring gjennom å observere noen utføre en oppgave, gjenta den og huske gjøremåten. Vi lærer av hverandre hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at vi kan avgrense måter å lære på gjennom nye teorier og praksiser.

Les mer

Gamifisert mikrolæring

Som vi skrev om tidligere så er mikrolæring  korte og fokuserte kurs som passer godt inn i hektisk arbidsdag. Kombiner dette med en dose gamification, og du har en vinnende treningsløsning i hendene! Samtidig, hvis det var nok å kombinere gamification med mikrolæring, så ville vi alle gjort det hver gang, ville vi ikke?

Les mer

LXP

Det er normalt at selv de mest slitesterke og sterke e-læringstrendene og -praksisene blir foreldet. En ny teknologi har dukket opp som lover bedre lærings- og treningsresultater. I denne artikkelen vil vi forstå hva en LXP er, og hvorfor anses den som bedre enn LMS.

Les mer

MOOC

MOOC er ofte gratis, fullverdige nettkurs som tilbys av ulike akademiske institusjoner, i motsetning til typiske nettbaserte moduler som er mer spesifikke for emner og av kortere varighet.

Les mer

Extended reality

Extended reality (XR), er et paraplybegrep som omfavner augemented virkelighet (AR), virtual reality (VR) og mixed reality (MR).

Les mer

Animasjon

Styrken til animasjon holder seg når den settes på prøve av bedriftsopplæring. Det hjelper til med å bryte ned komplekse konsepter til fordøyelige innholdsdeler og holder deltakerne engasjerte samtidig som det sørger for at informasjonen absorberes fullt ut.

Les mer

Vi feirer 3-års jubileum med CoachTeam og Lederskolen!

Siden 2018 har vi i Cimple og CoachTeam samarbeidet om Lederskolen ment for nye og erfarne ledere!

Les mer

Våre tjenester

 • Film Set, Studio - Workplace, Lighting Equipment, Broadcasting, Camera - Photographic Equipment

  Produksjon

  Produksjon av moderne e-læringskurs med fokus på engasjerende og repetitiv læring til riktig målgruppe.

  Les mer

 • Businessman hand create artificial intelligence for technology transformation and internet of thing on tablet. Cloud technology will management big data include business strategy , customer service.

  Oppgradering

  Vi oppgraderer og oppdaterer deres eksisterende e-læringskurs med hjelp av de nyeste teknikkene innen e-læringsverden.

  Les mer

 • Lederskolen

  E-læringskurs

  E-læringskurs klar til bruk. Tren deres ansatte på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Cimple har et av Norges største kursbibliotek med kurs alle trenger.

  Les mer

 • User customize settings on monitor. Computer screen with users personal page. User interface customization, programming. Concept of creating, setting personal pages and repairing. Vector illustration

  Tilpassing

  Kom i gang med e-læring på en effektiv og rask måte. Alle våre e-læringskurs kan tilpasses og justeres til dere.

  Les mer

 • E-learning via virtual application, videocall video conferencing activity, colleagues working together concept. Pc screen view over woman shoulder, listen tutor gain new knowledge noting information

  Læringsportal (LMS)

  Læringsportal (LMS) med innhold. Kombiner deres e-læringskurs med vårt eksisterende innhold.

  Les mer

Hvorfor e-læring med Cimple?

 • Dyktige og engasjerte ansatte

 • Videobaserte e-læringsproduksjoner med mulighet for gaming, interaktivitet, VR og AR

 • Opplevelsesbasert pedagogikk og mikrolæring eller nanolæring i praksis

 • Ferdige e-læringskurs importert inn i deres læringsplattform

 • Profesjonelt filmstudio med alt som trengs for profesjonelle e-læringsproduksjoner

 • Innholdsproduksjon i Articulate 360, Captivate og andre anerkjente forfatterverktøy