Videobasert læring

Behind the scenes shot of a camera operator shooting a scene with a state of the art camera inside of a studio during the day

Videoer brukes på en mengde måter for å levere engasjerende læringsopplevelse. Fra en serie med lange videoer som fordyper seg i et tema, til korte «how to» videoer som raskt går gjennom noe, er bruk av videoer en effektiv måte for å kombinere læring med arbeid.

Bruk av video for å lære er en metode som har vokst kraftig i e-læringsbransjen. Styrken med videobasert læring er at det tilbyr deltakerne noe visuelt og auditivt, samtidig som det er mer fleksibelt enn fysiske kurs. Dermed fungerer video som et godt virkemiddel til et e-læringskurs enten det står alene eller det kombineres med andre virkemidler som oppgaver og tekst.

Jobber du eksempelvis mye fysisk og har behov for en rask gjennomgang av et utstyr så kan korte videoer i form av mikrolæring være en god løsning. Såkalte «how to»-videoer kan raskt vise hvordan noe skal utføres, både med lyd og bilde. I tillegg kan det legges til tekst i tilfelle en ikke kan høre på videoen. Skulle det være at lyden godt alene, kan man også bare spille av videoen i bakgrunnen mens man utfører sine oppgaver, litt som en podkast.

I blant så er det behov for å ha fysiske kurs hvor en får diskutert temaer med medarbeidere. Da kan videoer være et fint virkemiddel for å belyse disse temaene, hvis en ønsker å spare tid. Det vil også bli enklere for deltakerne å diskutere temaene hvis de videoer som de kan koble informasjonen opp mot. Får man i tillegg tilgang til videoene før kursene er man også bedre rustet til diskusjonene da man gjerne kan ha fått gjort opp noen tanker før selve dagen.

Videoer har den fordelen av at det skjer mye på skjermen så øynene har konstant noe å feste blikket til. Kombinerer du dette med andre virkemidler som interaktive oppgaver, så får du et engasjerende og variert kurs. Til slutt har videoer den fordelen av at deltakerne kan se videoene når det passer de. Dermed blir det lettere å flette inn læring med arbeidsoppgaver. Motivasjonen til å se videoene kan også øke ettersom deltakerne ikke vil føle at arbeidsoppgavene deres blir skjøvet unna til fordel for videoene.

Avslutningsvis…

Her i Cimple produserer vi videoer til bruk i engasjerende e-læringskurs, ofte i kombinasjon med interaktive oppgaver, men også kombinert med fysiske kurs i form av blended learning. Videoene produseres etter mikrolæringsprinsippet, som vil si at de varer mellom 1-5 minutter, og omhandler et tema eller scenario. Innholdet blir lettere for deltakerne å ta fatt i, samt at muligheten for repetering er høy ettersom videoene ikke varer for lenge og lett kan ses under en kort kaffepause.

Skulle du ha noen spørsmål omkring videobasert læring ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat.

Gabriel Svad
gabriel@cimple.no
+47 468 87 654

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om e-læring eller tenker på å komme i gang med digital læring. Ta kontakt med en av oss for en hyggelig prat.

Gabriel Svad
gabriel@cimple.no
+47 468 87 654

Relaterte artikkler

Cimple og Borago – norsk/svensk samarbeid om utvikling og vekst.

Borago AB er den ledende aktøren innenfor opplæring i renholdstjenester i Skandinavia. Selskapet hjelper utallige bedrifter i Sverige og Finland, og nå utvider de til Norge. Cimple er stolt over å støtte Borago med moderne e-læringsutvikling, Learning Management System (LMS) og rådgivning.

Les mer

Stort og krevende e-læringsprosjekt nærmer seg lansering

Cimple er nå i avslutningsfasen av et stort og viktig e-læringsprosjekt for Norsk Vann – Norges ledende fagmiljø på vann og avløp.

Les mer

Video og mikrolæring

Tidligere har vi skrevet om både mikrolæring og videobasert læring, og sett på styrkene med begge metodene. Kort oppsummert er mikrolæring læring som foregår med små doser av innhold om gangen, mens videobasert læring er læring med bruk av videoer. I dette innlegget skal vi se på hvordan disse metodene kan kombineres.

Les mer

Forstå sosial læring

Sosial læring er en form for uformell og kollektiv læring. Det er en kombinasjon av læring gjennom å observere noen utføre en oppgave, gjenta den og huske gjøremåten. Vi lærer av hverandre hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at vi kan avgrense måter å lære på gjennom nye teorier og praksiser.

Les mer

Gamifisert mikrolæring

Som vi skrev om tidligere så er mikrolæring  korte og fokuserte kurs som passer godt inn i hektisk arbidsdag. Kombiner dette med en dose gamification, og du har en vinnende treningsløsning i hendene! Samtidig, hvis det var nok å kombinere gamification med mikrolæring, så ville vi alle gjort det hver gang, ville vi ikke?

Les mer

LXP

Det er normalt at selv de mest slitesterke og sterke e-læringstrendene og -praksisene blir foreldet. En ny teknologi har dukket opp som lover bedre lærings- og treningsresultater. I denne artikkelen vil vi forstå hva en LXP er, og hvorfor anses den som bedre enn LMS.

Les mer

MOOC

MOOC er ofte gratis, fullverdige nettkurs som tilbys av ulike akademiske institusjoner, i motsetning til typiske nettbaserte moduler som er mer spesifikke for emner og av kortere varighet.

Les mer

Blended learning

I flere tiår har bedrifter stolt på den klassiske klasseromsbaserte kursingen med en instruktør for opplæring av sine ansatte. Selv om denne metoden kan være svært effektiv, står organisasjoner overfor visse problemer.

Les mer

Extended reality

Extended reality (XR), er et paraplybegrep som omfavner augemented virkelighet (AR), virtual reality (VR) og mixed reality (MR).

Les mer

Animasjon

Styrken til animasjon holder seg når den settes på prøve av bedriftsopplæring. Det hjelper til med å bryte ned komplekse konsepter til fordøyelige innholdsdeler og holder deltakerne engasjerte samtidig som det sørger for at informasjonen absorberes fullt ut.

Les mer

Våre tjenester

 • Film Set, Studio - Workplace, Lighting Equipment, Broadcasting, Camera - Photographic Equipment

  Produksjon

  Produksjon av moderne e-læringskurs med fokus på engasjerende og repetitiv læring til riktig målgruppe.

  Les mer

 • Businessman hand create artificial intelligence for technology transformation and internet of thing on tablet. Cloud technology will management big data include business strategy , customer service.

  Oppgradering

  Vi oppgraderer og oppdaterer deres eksisterende e-læringskurs med hjelp av de nyeste teknikkene innen e-læringsverden.

  Les mer

 • Lederskolen

  E-læringskurs

  E-læringskurs klar til bruk. Tren deres ansatte på en effektiv og kostnadseffektiv måte. Cimple har et av Norges største kursbibliotek med kurs alle trenger.

  Les mer

 • User customize settings on monitor. Computer screen with users personal page. User interface customization, programming. Concept of creating, setting personal pages and repairing. Vector illustration

  Tilpassing

  Kom i gang med e-læring på en effektiv og rask måte. Alle våre e-læringskurs kan tilpasses og justeres til dere.

  Les mer

 • E-learning via virtual application, videocall video conferencing activity, colleagues working together concept. Pc screen view over woman shoulder, listen tutor gain new knowledge noting information

  Læringsportal (LMS)

  Læringsportal (LMS) med innhold. Kombiner deres e-læringskurs med vårt eksisterende innhold.

  Les mer

Hvorfor e-læring med Cimple?

 • Dyktige og engasjerte ansatte

 • Videobaserte e-læringsproduksjoner med mulighet for gaming, interaktivitet, VR og AR

 • Opplevelsesbasert pedagogikk og mikrolæring eller nanolæring i praksis

 • Ferdige e-læringskurs importert inn i deres læringsplattform

 • Profesjonelt filmstudio med alt som trengs for profesjonelle e-læringsproduksjoner

 • Innholdsproduksjon i Articulate 360, Captivate og andre anerkjente forfatterverktøy