Prosjektskolen + Innkjøpsskolen + SOA Basis

Mange offentlige innkjøp gjøres i forbindelse med prosjekter. Denne omfattende og komplette kurspakken i prosjektledelse, innkjøp og SOA Basis er ment å gi god kunnskap og innsikt i både prosjektledelse og offentlige innkjøp: Prosjektskolen + Innkjøpsskolen + SOA Basis (sertifisering i offentlige anskaffelser).

Offentlige virksomheter i Norge kjøper inn varer og tjenester for ca. 520 milliarder kroner i året. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse pengene brukes best mulig og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, og har til dels detaljerte regler for hvordan offentlige oppdragsgivere skal gå frem når de skal inngå kontrakter. I norsk rett består regelverket av en lov om offentlige anskaffelser, med flere tilhørende forskrifter. SOA Basis kurset tar for seg loven og den mest brukte forskriften, anskaffelsesforskriften.

Denne unike kurspakken som består av Prosjektskolens fem kursmoduler, Innkjøpsskolens 5 kursmoduler og SOA Basis sertifiseringskurs passer for deg som jobber med eller i prosjektbaserte anskaffelser i privat og offentlig virksomhet som ønsker en solid innføring, forståelse og et fundament for å lykkes med prosjektbasert innkjøp i offentlig eller privat virksomhet.

SOA Basis kursmodulen er basert på DFØs fagplan for offentlige anskaffelser og forbereder deg til sertifiseringseksamen i SOA Basis. De fem kursmodulene i Prosjektskolen er basert på PRINCE2, PMI og ISO21500. Ved ferdigstilling av Prosjektskolen vil du få «Prosjektsertifikatet». Ved ferdigstilling av Innkjøpsskolen vil du «Innkjøpssertifikatet»

Antall nettkurs: 11
Estimert gjennomføringstid: 20-30 timer
Krav til forkunnskaper: Ingen forkunnskaper

Selve sertifiseringstesten for SOA Basis må foretas hos Norsk Test (www.norsktest-soa.no).

Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt program? Eller ønsker dere en «corporate» lisens med tilgang til alle ansatte? Ta gjerne kontakt med oss på bestilling@cimple.no for mer informasjon og et godt tilbud.

Slik bestiller du

 • Bestill

  Når du er klar til å bestille klikker du på "Bestill" knappen eller send en manuell bestilling til bestilling@cimple.no

 • Kort eller faktura?

  I neste steg skriver du inn dine detaljer og velger om du ønsker å betale med kort eller faktura.

 • Bekreftelse

  Umiddelbart etter din bestilling får du tilsendt en ordrebekreftelse per e-post, og innen kort tid får du tilsendt brukernavn og passord.

Om kurset

Målgruppe:

Denne unike og omfattende kurspakken i prosjektledelse, innkjøp og SOA Basis sertifiseringskurs passer for prosjekteier, prosjektledere og prosjektmedarbeidere som jobber med eller i prosjekter og innkjøp i privat og offentlig virksomhet. Kursprogrammet krever ingen forkunnskaper.

Prosjektskolen + Innkjøpsskolen + SOA Basis kurspakken inneholder 11 videobaserte nettkurs som til sammen gir deg en solid innføring, forståelse og et fundament for å lykkes med prosjektbasert innkjøp i offentlig eller privat virksomhet:

Kursmoduler i Prosjektskolen:

 1. Prosjektledelse – Oversikt og innsikt
 2. Prosjektplanlegging
 3. Prosjektgjennomføring
 4. Prosjektorganisering
 5. Prosjektmodell
 6. Slutt-test

I Prosjektskolen vil du lære om:

 • Prosjektmodellen, prosjektfabrikken og prosjektorganisering
 • Prosjektmål og gevinster
 • Roller, ansvar og myndighet
 • Prosjektoppstart og planlegging
 • Håndtering av interessenter
 • Fremdriftsoppfølging og rapportering
 • Viktigheten av god kommunikasjon
 • Håndtering av usikkerheter, avvik og endringer
 • Utvikling av effektive prosjektteam

I Prosjektskolen vil du også lære om oppskriften på gode prosjekter, og hvordan du definerer prosjektmål og gevinster, organiserer prosjektet, lager en prosjektplan, følger opp prosjektet i gjennomføringsfasen, overfører leveransene til bruker eller kunde for gevinstrealisering, og avslutter prosjektet.

Kursmoduler i Innkjøpsskolen

 1. Forarbeid
 2. Marked
 3. Kjøp
 4. Implementering
 5. Oppfølging
 6. Offentlig anskaffelser (SOA BASIS), inkludert prøveeksamene
 7. Slutt-test og SOA BASIS prøveeksamen

I Innkjøpsskolen vil du lære om:

 • Grunnprinsipper og markedsarbeidet relatert til innkjøp
 • Prosesser for utarbeidelse av forespørsler, konkurransegrunnlag, evaluere mottatte tilbud og forhandlinger
 • Rutiner og systemer som ivaretar implementering av innkjøpsavtalen
 • Oppfølging i innkjøpsprosesse

I SOA Basis kursmodulen vil du lære om:

 • Lov
 • Anskaffelses-prosesser
 • Rammeavtaler
 • Grunnlag for konkurransen
 • Kunngjøringsregler
 • Frister
 • Gjennomføring av konkurransen
 • Avklaringer
 • Avslutning av konkurransen
 • Samfunnsansvar

Når du har vært igjennom SOA Basis kursmodulen og bestått prøveeksamene kan du melde deg opp til SOA Basis sertifiseringstesten hos Norsk test.

Du får:

 • Tilgang til 11 moderne nettkurs med full fleksibilitet. Start og stopp dine kurs slik du ønsker. Tilgjengelig i 6 måneder.
 • Kursbevis til hvert enkelt nettkurs.
 • Prosjektsertifikatet ved bestått sluttprøve til Prosjektskolen
 • Innkjøpssertifikatet ved bestått sluttprøve til Innkjøpsskolen
 • Nedlastbare prosjektmaler, sjekklister, guider og modeller som kan tilpasses dine prosjekter.

Praktisk informasjon:

 • E-læringskurs med full tilgang i 6 måneder
 • Kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Estimert gjennomføringstid: ca 20-30 timer
 • Kursmodulene inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en booster quiz
 • Leksjonene er korte og kompakte, med video som hoveddel av læring, og varigheten på en leksjon er 10-15 minutter
 • Tilgang til online e-coach
 • Når du har vært igjennom alle kursmoduler i Prosjektskolen får du tilgang til sluttprøven som gir prosjektsertifikatet
 • Når du har vært igjennom alle kursmoduler i Innkjøpsskolen får du tilgang til sluttprøven som gir Innkjøpssertifikatet
 • Når du har vært igjennom SOA Basis kursmodulen + prøvekesamene er du klar til å melde deg opp til SOA Basis sertifiseringstesten hos Norsk test.

Bedriftsinternt?

Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram?

Vi har svært dyktige og erfarne fagpersoner, forelesere og pedagoger som har lang erfaring med bedriftsinterne kursprogram.

Send gjerne en mail til bestilling@cimple.no eller ring oss på 468 876 54 / 932 62 887 for mer informasjon.