Skills – Corporate Academy

Har dere behov for kunnskapsløft innenfor noen områder? Ønsker dere å modernisere eksisterende læringsløsninger?

Vil dere vise de nyansatte at dere er en moderne virksomhet?

Er dere en distribuert organisasjon med ansatte på flere geografiske lokasjoner?

Innkjøpsskolen

Alt kan tilpasses deres behov og ønsker

Vi lager læring innenfor fiskehelse, jernbaneteknikk, materiellinvestering i Forsvaret, byggeledelse, reiseliv, varme arbeider, elektrikerfaget, renhold, compliance og risikostyring, helse, shipping, forsikring, energi, eiendomsforvaltning, salg, markedsføring, kommunale investeringsprosesser og så videre.

Vi lager læringsløsninger som kan inneholder alt fra et enkelt e-læringskurs til et «corporate academy» med deres kurs og kurs fra vårt læringsbibliotek som Prosjektskolen, Lederskolen, Innkjøpsskolen etc.

E-læringsportal – Skills corporate academy

Cimple leverer e-læringsportalen Skills Academy, med skoler utviklet av Cimple for våre faglige samarbeidspartnere.

Hvorfor e-læring med Cimple?

  • Flinke og engasjerte folk

  • Moderne e-læring med wow faktor

  • Opplevelsesbasert pedagogikk

  • Mikrolæringsprinsipper i praksis

  • På alle digitale flater i en brukervennlig og moderne e-læringsplattform (LMS)

  • Eget profesjonelt og mobilt filmstudio og produksjonslokale

  • Innholdsproduksjon i Articulate, Storyline, Captivate og liknende forfatterverktøy som gir alle muligheter

  • Raskt og rimelig

  • Meget gode referanser. Ta kontakt!

  • Ingen overraskelser