SOA Basis (Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser)

Offentlige virksomheter i Norge kjøper inn varer og tjenester for ca. 520 milliarder kroner i året. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse pengene brukes best mulig og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Regelverket om offentlige anskaffelser er omfattende, og har til dels detaljerte regler for hvordan offentlige oppdragsgivere skal gå frem når de skal inngå kontrakter. I norsk rett består regelverket av en lov om offentlige anskaffelser, med flere tilhørende forskrifter. Dette kurset tar for seg loven og den mest brukte forskriften, anskaffelsesforskriften.

Som en innkjøper i offentlig sektor kan man møte på mange utfordringer. Da er det helt sentralt at man er kjent med regelverket og vet hvordan man gjennomfører innkjøp i henhold til lover og regler.

Dette videobaserte nettkurset er basert på DFØs fagplan for offentlige anskaffelser og forbereder deg til sertifiseringseksamen i SOA Basis som du gjennomfører hos Norsk Test.

Estimert gjennomføringstid: 2-3 timer
Krav til forkunnskaper: Ingen

SOA BASIS er en del av en større kurspakke: Innkjøpsskolen + SOA Basis, som du kan lese mer om her.

Slik bestiller du

 • Bestill

  Når du er klar til å bestille klikker du på "Bestill" knappen eller send en manuell bestilling til bestilling@cimple.no

 • Kort eller faktura?

  I neste steg skriver du inn dine detaljer og velger om du ønsker å betale med kort eller faktura.

 • Bekreftelse

  Umiddelbart etter din bestilling får du tilsendt en ordrebekreftelse per e-post, og innen kort tid får du tilsendt brukernavn og passord.

Om kurset

Målgruppe:

Kurset er for deg som ønsker å kvalitetssikre ditt arbeid som innkjøper med offentlige anskaffelser ved å få muligheten til å bli sertifisert gjennom SOA Basis sertifiseringstest. Du kjenner allerede godt til innkjøpsrutiner og – arbeid og har nå kun behov for det forberedende for å kunne ta sertifiseringstesten. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Du vil lære om:

Dette kurset i offentlige anskaffelser (SOA Basis) består av modulen «Offentlige anskaffelser», og er basert på fagplan SOA Basis fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).
Kurset forbereder deg og styrker din kompetanse for å kunne gjennomføre sertifiseringstesten. Når du har bestått dette kurset kan du bestille sertifiseringstesten hos Norsk Test sine hjemmesider og får muligheten til å kunne bli SOA Basis-sertifisert. Dette slik at du kan utføre fremtidige anskaffelsesprosesser mer effektivt og være trygg på at du utfører innkjøp innenfor rammen av gjeldende lover og regler.

Kurset inneholder følgende tema:

 • Lov
 • Anskaffelses-prosesser
 • Rammeavtaler
 • Grunnlag for konkurransen
 • Kunngjøringsregler
 • Frister
 • Gjennomføring av konkurransen
 • Avklaringer
 • Avslutning av konkurransen
 • Samfunnsansvar

Praktisk informasjon:

 • E-læringskurs med full tilgang i 6 måneder
 • Kan tas på mobil, nettbrett og PC/Mac
 • Antall leksjoner: 10
 • Estimert gjennomføringstid: ca 2-3 timer
 • Kursmodulen inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en booster quiz
 • Leksjonene er korte og kompakte, med video som hoveddel av læring, og varigheten på en leksjon er 10-15 minutter
 • SOA Basis prøveeksamen blir tilgjengelig når du har bestått alle leksjoner
 • Du får kursbevis etter avsluttet kurs

 

Bedriftsinternt?

Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram?

Vi har svært dyktige og erfarne fagpersoner, forelesere og pedagoger som har lang erfaring med bedriftsinterne kursprogram.

Send gjerne en mail til bestilling@cimple.no eller ring oss på 468 876 54 / 932 62 887 for mer informasjon.