Ny som leder

Ledelse – den tilfeldige profesjon

Veldig mange i det moderne arbeidsliv opplever å bli forfremmet til lederposisjoner eller å bli rekruttert til en lederjobb. Her venter det oftest mange nye oppgaver som det forventes at man håndterer på strak arm, og i de fleste tilfeller er man overlatt til seg selv for å finne ut av hvordan oppgavene best kan løses, gjerne med en stor grad av prøving og feiling.

Dette kursprogrammet vil sørge for å gi deg kompetanse om sentrale lederoppgaver og bidra til at du raskt er oppe og går med ny kunnskap og forståelse som vil gi bedre mestring og ikke minst trygghet i rollen.

Estimert gjennomføringstid: 15-20 timer
Krav til forkunnskaper: Ingen

Slik bestiller du

 • Bestill

  Når du er klar til å bestille klikker du på "Bestill" knappen eller send en manuell bestilling til bestilling@cimple.no

 • Kort eller faktura?

  I neste steg skriver du inn dine detaljer og velger om du ønsker å betale med kort eller faktura.

 • Bekreftelse

  Umiddelbart etter din bestilling får du tilsendt en ordrebekreftelse per e-post, og innen kort tid får du tilsendt brukernavn og passord.

Om kurset

Kort beskrivelse av kursprogrammet

«Ny som leder» er et moderne videobasert profesjonelt opplæringsprogram for alle som skal jobbe med ledelse i praksis. Programmet passer også godt for ledere med erfaring, men som ønsker enda mer kunnskap for derved å være enda bedre skodd til nye ledelsesutfordringer.

Ledelse – den tilfeldige profesjon

Veldig mange i det moderne arbeidsliv opplever å bli forfremmet til lederposisjoner eller å bli rekruttert til en lederjobb. Her venter det oftest mange nye oppgaver som det forventes at man håndterer på strak arm, og i de fleste tilfeller er man overlatt til seg selv for å finne ut av hvordan oppgavene best kan løses, gjerne med en stor grad av prøving og feiling.

Dette kursprogrammet vil sørge for å gi deg kompetanse om sentrale lederoppgaver og bidra til at du raskt er oppe og går med ny kunnskap og forståelse som vil gi bedre mestring og ikke minst trygghet i rollen.

Målgruppe:

Kursprogrammet passer for deg jobber som leder eller er ny som leder i offentlig eller privat virksomhet, uavhengig av bransje og nivå. Kursprogrammet passer spesielt godt for mellomledere og teamledere.

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper, men om du har noe erfaring fra ledelse så blir læringen mer effektiv ved at ”bitene faller på plass”.

Læringsutbytte:

I punktform de viktigeste elementene man lærer i kursprogrammet:

 • Hvordan fremstå som en god, empatisk og tydelig leder?
 • Hvordan skape positivitet og få det beste ut av dine medarbeidere?
 • Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?
 • Hva er prosjekter, prosjektledelse og prosjekteierstyring?
 • Hva er en leders rolle i prosjekter?
 • Hva er god service, internt og eksternt?
 • Hvordan legge grunnlag for god service som leder?

Innhold og læring

 • Kursprogrammet er tilgjengelig i 6 måneder for læring og jobbstøtte.
 • Kursprogrammet inneholder fem videobaserte nettkurs.
 • Kursmodulene inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en booster quiz.
 • Leksjonene er korte og kompakte, med video som hovedbærer av læring, og varigheten på en leksjon er 10-15 minutter.
 • Totaltiden for gjennomføring av ”Ny som leder” estimeres til 15-20 timer.

 

Modul 1 Ledelse og lederskap
Antall leksjoner: 8
Tid: 2-3 timer

Når du har vært gjennom alle leksjonene og gjort oppgavene som følger med, vil du ha bedre forståelse for:

 • Perspektiver på ledelse
 • Betingelser for lederskap
 • Hva ledelse er
 • Lederegenskaper og lederstiler
 • Lederfunksjoner og situasjonsbestemt ledelse
 • Effektive møter
 • Utviklings- og endringsledelse
 • Den gode samtale

Modul 2 Kommunikasjon
Antall leksjoner: 8
Tid: 2-3 timer

I denne modulen går man gjennom det viktige begrepet «kommunikasjon» og belyse utfordringer, fallgruver og strategier for god kommunikasjon.

Kommunikasjon er et vidt begrep, og modulen vil ha fokus på følgende sentrale temaer:

 • Å være bevisst egen kommunikasjon
 • Viktigheten av kroppsspråk
 • En god kommunikasjonsmodell
 • Sansebasert kommunikasjon
 • Å sette gode rammer
 • Å være tydelig, uten virusord og generaliseringer
 • Å stille spørsmål som leder til god dialog

Modul 3 Prosjektledelse – oversikt og innsikt
Antall leksjoner: 12

Tid: 2-3 timer

Prosjektledere, prosjekteiere og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt sentralt for å kunne lykkes med prosjekter som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring. Erfaringer viser at det er lett å mislykkes med prosjekter, og årsaken er som oftest at vi ikke fulgte god praksis i prosjektledelse.

Etter avsluttet modul har du lært om de viktigste faktorene bak vellykkede prosjekter:

 • Gevinster og gevinstrealisering.
 • Prosjektorganisering, roller, ansvar og myndighet.
 • Prosjektfabrikken med det sunne prosjektmiljøet.
 • Prosjektmodellen som oppskriften på god praksis i prosjektledelse.
 • God praksis ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning.
 • Prosjekteierstyring og prosjektledelse.
 • Håndtering av usikkerhet.
 • Prosjektmodenhet, erfaringer og læring.

Modul 4 Prosjektorganisering
Antall leksjoner: 8

Tid: 2-3 timer

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Det er derfor viktig at prosjektet er organisert på en god måte i forhold til linjeorganisasjonen, at prosjektteamet består av prosjektleder og fagfolk med nødvendig kunnskap og ferdigheter, og at alle vet hvem som skal gjøre hva.

Etter avsluttet modul har du lært å organisere prosjekter:

 • Definere roller og ansvar
 • Lage prosjektmandat
 • Forstå ulike organiseringsmodeller
 • Sette sammen og utvikle effektive prosjektteam
 • Håndtere interessenter

Modul 5 Serviceledelse
Antall leksjoner: 8

Tid: 2-3 timer

Det er mennesker som skal gjøre jobben og sørge for at kunder og brukere får prosjektleveransene innenfor avtalte krav til kvalitet og innenfor tids- og kostnadsrammen.

Det er derfor viktig at prosjektet er organisert på en god måte i forhold til linjeorganisasjonen, at prosjektteamet består av prosjektleder og fagfolk med nødvendig kunnskap og ferdigheter, og at alle vet hvem som skal gjøre hva.

Etter avsluttet modul har du lært å organisere prosjekter:

 • Definere roller og ansvar
 • Lage prosjektmandat
 • Forstå ulike organiseringsmodeller
 • Sette sammen og utvikle effektive prosjektteam
 • Håndtere interessenter

Mulige påbyggingsskoler om du ønsker å lære mer om spesifikke tema: 

 • Prosjektskolen
 • Lederskolen
 • Innkjøpsskolen
 • Kvalitetsskolen

Du vil få 20% rabatt på overnevnte skoler dersom du har fullført «Ny som leder» programmet.

Bedriftsinternt?

Er dere en gruppe og ønsker dette kurset som et bedriftsinternt kursprogram?

Vi har svært dyktige og erfarne fagpersoner, forelesere og pedagoger som har lang erfaring med bedriftsinterne kursprogram.

Send gjerne en mail til bestilling@cimple.no eller ring oss på 468 876 54 / 932 62 887 for mer informasjon.

 

Du liker kanskje også…