Tilbakemelding på kurs

Vi ønsker gjerne dine tilbakemeldinger på hvordan du som kursdeltaker opplevde kurset og i hvilken grad det nådde opp til dine forventninger. Du kan velge om du vil være anonym (ikke legg inn navn og e-post) eller om du ønsker å legge inn navn og e-post. Kryss også av om vi kan benytte deg og dine kommentarer i våre testimonials som vi benytter i markedsføring av våre kurs.
  • Vi ønsker at du besvarer følgende spørsmål med en skala hvor 1 betyr helt uenig og 10 betyr helt enig.