Prosjektskolen – bedre prosjekter

Alle virksomheter utfører prosjekter som skal bidra til realisering av mål, vekst og utvikling. Dere ønsker selvfølgelig å gjennomføre de riktige prosjektene på en måte som gjør at dere oppnår ønskede gevinster. Men det kan være skjær i sjøen.

Prosjekter er en investering med tilhørende usikkerheter, og erfaringer viser at ikke alle prosjekter når sine mål.

logo-prosjektskolen-ver-pos
Cimple bistår derfor mange store og små prosjektintensive virksomheter med forbedringer og kunnskapsløft innenfor prosjektledelse og –eierstyring. Vi lager flyt i prosjektfabrikker. Raskt og rimelig.

Alt vi leverer er basert på internasjonale standarder som PRINCE2, PMBOK og ISO 21500.

 • Vi går gjennom behov og læringsmål for målgruppene i deres virksomhet, det være seg ledere, prosjekteiere, prosjektledere, linjeledere, prosjektteam etc.

 • Vi pusser opp eller lager en ny prosjektmodell sammen med dere.

 • Vi bygger et e-læringskurs rundt deres virksomhet og prosjektmodell, «Prosjektledelse i X»

 • Vi lager deres «Prosjektskolen i X» på basis av vår egen «Prosjektskole»

 • Vi lager læringsløp for målgruppene, med e-læring og samlinger.

 • Vi ruller ut, evaluerer, forbedrer og måler effekt.

Prosjektskolen e-læringsportal

Hvorfor e-læring med Cimple?

 • Flinke og engasjerte folk

 • Moderne e-læring med wow faktor

 • Opplevelsesbasert pedagogikk

 • Mikrolæringsprinsipper i praksis

 • På alle digitale flater i en brukervennlig og moderne e-læringsplattform (LMS)

 • Eget profesjonelt og mobilt filmstudio og produksjonslokale

 • Innholdsproduksjon i Articulate, Storyline, Captivate og liknende forfatterverktøy som gir alle muligheter

 • Raskt og rimelig

 • Meget gode referanser. Ta kontakt!

 • Ingen overraskelser