Personvernerklæring                                                        

Generelt:

Vi tar personvern på alvor fordi det handler om respekt for deg som bruker av våre nettsider og apper samt også for deg som deltager. Cimple Technology har derfor utarbeidet denne personvernerklæringen i henhold til Personopplysningsloven for behandling av personopplysninger, hvor krav til informasjonssikkerhet og internkontroll er ivaretatt.

Personopplysninger som lagres:

Personopplysninger er alle former for data, informasjon og opplysninger som kan knyttes til og identifisere en person, for eksempel navn, telefonnummer eller bilde.

Mer informasjon om personvern finner du på www.datatilsynet.no.

Opplysningene som vi mottar om deg vil brukes for å ivareta våre forpliktelser overfor deg iht. avtale om studier, og som bruker av våre nettsider og læringsplattformer. Typiske eksempler på vår bruk av personopplysninger er å sikre at:

 • rett person får tilgang til riktig kurs
 • rett person får avlegge riktig eksamen
 • rett person får tilgang til riktige IT-tjenester

Opplysningene vil utelukkende bli brukt av Cimple Technology som databehandlingsansvarlig, med mindre vi er lovpålagt å utlevere opplysningene.

Vi samler inn følgende typer personlig informasjon fra deg når du har lastet ned appen og registrert deg: Informasjon som for eksempel navn,  e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, nettleserdetaljer, tidssone, og eventuelt adresse samt faktureringsinformasjon om det er påkrevet for å oppfylle avtaler.

Som bruker på Cimple Technology plattformen

Deltakeren gir ved inngåelse av brukeravtale/kursavtale, samtykke til at Cimple Technology kan benytte studentens innlogging og bruk av e-lærings løsningene for:

 • oppfølging
 • feilsøking i systemer
 • eller andre formål som er nødvendig av hensyn til de tjenester Cimple Technology plikter å yte for å oppfylle avtalen.

Som bruker i Cimple Technology plattformen lagres relevante personopplysninger som kommer til i forbindelse med avtalen.

Utlevering av deltagertinformasjon:

Foreleser vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gjennomføre evaluering av leksjoner, kurs og meldinger/tilbakemeldinger relatert til slike.

Foreleser vil ha tilgang til nødvendige personopplysninger for å kunne gå igjennom tester og eksamener.

Cimple Technology sine IT-leverandører har tilgang til personopplysninger, hvor dette er nødvendig. Cimple Technology har en databehandlingsavtale med gjeldende IT-leverandører til enhver tid, som sikrer personvern overfor studenten.

Personlig informasjon om våre sluttbrukere er en integrert del av vår virksomhet. Vi leier, selger eller avslører ikke dine personlige opplysninger til noen (inkludert utviklere) – med unntak av følgende begrensede formål: Utviklere: all informasjon (inkludert personlig informasjon) som samles inn via en app som en del av tjenestene, blir gjort tilgjengelig for utvikleren av den aktuelle appen.

Agenter: Vi kan ansette andre selskaper og folk til å utføre oppgaver på våre vegne – noe som betyr at de hjelper oss med å levere våre tjenester. Vi kan dele dine personlige opplysninger med slike selskaper / personer utelukkende etter behov for å hjelpe oss med å levere tjenestene. Med mindre vi forteller deg annerledes, har Cimple Technology’s agenter ikke rett til å bruke personlig informasjon som vi deler med dem utover det som er nødvendig for å hjelpe oss.

Beskyttelse av Cimple Technology og andre: Vi kan utlevere personlig informasjon når vi i god tro tror at utgivelse er nødvendig for å overholde loven; håndheve eller anvende våre bruksvilkår og andre avtaler eller beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Cimple Technology, våre ansatte, våre brukere eller andre.


Hvordan bruker Cimple Technology den personlige informasjonen?

Vi bruker bare dine personlige opplysninger (i) i samlet, anonymisert form for markedsføringsformål (for eksempel å beskrive det totale antall brukere som bruker Appene), (ii) å tilby Tjenesten til Utviklere og (iii) å videreutvikle og forbedre våre tjenester ved å ha muligheten til å kontakte våre brukere om noe skulle skje.

Markedsføring:

Bruk av informasjonskapsler/»cookies»

Informasjonskapsler benyttes på de fleste nettsteder og er små tekstfiler, som lagres av nettleseren på din datamaskin. På våre nettsider brukes disse til to formål:

 • I statistikksammenheng brukes informasjonskapsler for å se om du er en ny besøkende eller om du har besøkt nettsiden tidligere (fra den samme nettleseren på den samme datamaskinen).
 • For å huske innloggingen din i et gitt antall minutter, slik at du ikke behøver å logge inn på nytt.

Informasjonskapslene lagres kun lokalt på din datamaskin og gir oss ikke tilgang til opplysninger om deg og din bruk utover det som er nevnt ovenfor. Du kan også benytte nettsiden uten bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillinger i nettleseren din. Hvis du vil lese mer om hvordan unngå cookies, finnes informasjon tilgjengelig her:

I denne sammenheng vil vi aldri lagre informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig.

Google analytics:

Som bruker av vårt nettsted er du anonym. Til statistikkformål brukes måleverktøyet «Google Analytics». Google sletter personidentifiserende opplysninger ved mottak av opplysningene. Informasjon om besøk og bruk av nettsiden blir deretter anonymisert og brukt i helhetlige analyser uten personidentifiserbare opplysninger. Dette gjøres for at vi skal kunne optimalisere våre tjenester ut mot brukerne. Statistikken hjelper oss å se hvilke deler av nettstedet som er mest besøkt, uten å vite hvem som har besøkt hva eller hvilke søk som har blitt gjort.

Du kan lese mer om Google Analytics ved å klikke her. Du kan velge at Google Analytics ikke benyttes, ved å installere en Google Analytics Opt-out BrowserAdd-on. For å lese mer og eventuelt installere tillegget klikk her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Innsyn, retting og sletting:

 • Du har etter Personopplysningsloven § 18 rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt rett til å kreve retting og sletting i henhold til lovens §§ 27 og 28. Slik begjæring må sendes skriftlig til support@cimple.no eller til Havnegaten 29, 4550 Farsund. Henvendelsen skal rettes til IT-ansvarlig.
 • Dersom du mener det er registrert feilaktig informasjon kan du be om retting eller sletting. Du har også rett til å klage til Cimple Technology eller Datatilsynet om du mener at vår behandling av dine opplysninger er i strid med reglene.
 • I henhold til GDPR (General Data Protection Regulation) og retten til å bli slettet har du muligheten til å kreve at dine opplysninger hos Cimple Technology blir anonymisert. Cimple Technology anonymiserer i så tilfelle registrerte personopplysninger dersom formålet med den enkelte behandlingen er oppfylt. Cimple Technology kan bevare opplysninger som vi er forpliktet til å beholde etter gjeldende lovverk.


Dataportabilitet:

I henhold til GDPR og retten til dataportabilitet har du muligheten til å kreve at dine opplysninger hos Cimple Technology blir overført til en annen virksomhet. Merk at ikke all data vil være overførbare i samme form som det vises i Cimple Technology sine nettsider og e-læringsløsninger (for eksempel kursprogresjon). Slik begjæring må sendes skriftlig til support@cimple.no eller til Havnegaten 29, 4550 Farsund. Henvendelsen skal rettes til IT-ansvarlig.


Rettigheter:

Du har etter personopplysningsloven § 18 rett til å kreve innsyn i de registrerte opplysningene, samt rett til å kreve retting og sletting i henhold til lovens §§ 27 og 28.

Slik begjæring må sendes skriftlig til support@cimple.no eller Cimple Technology, Havnegaten 29, 4550 Farsund.


Kontaktinformasjon:

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

                   E-post: support@cimple.no

                   Besøksadresse: Cimple Technology, Havnegaten 29, 4550, Farsund.