E-læring

  • Vi lager moderne e-læringskurs for våre kunder, helst med wow faktor.
  • Vi hjelper til med design, manus, filming, produksjon, implementering og distribusjon.
  • Kurs kommer på vår læringsplattform med din design og din logo i App Store og Google Play, klare til bruk.
  • Med vår unike samarbeidsmodell er våre kunder sikret lave investeringer, høy kvalitet, rask gevinstrealisering og enkelt vedlikehold.
  • Vi deler risiko med våre kunder og er en trofast og løsningsorientert samarbeidspartner.