Prosjektledelse

– KUNSTEN Å LYKKES MED PROSJEKTER™

Våre prosjektledelseskurs er basert på internasjonale standarder (PRINCE2, og PMI) og beste praksis. Kurset tilbys gjennom vår e-lærings app.

Cimple Technology besitter 25 års erfaring med å styrke kompetansen til våre kurs deltakere.

Grunnlaget for å lykkes

 • Prosjektledelse i moderne virksomheter
 • Fra business case til gevinstrealisering
 • Oppskriften på å lykkes med prosjekter
 • Prosjektoppstart
 • Planlegging og gjennomføring
 • Håndtering av avvik og endringer
 • Prosjektorganisering og teamledelse
 • Håndtering av usikkerhet
 • Kommunikasjon og forventningshåndtering

E-læring: 3.900,-

Praktisk prosjektledelse

 • Prosjektledelse i moderne virksomheter
 • Fra business case til gevinstrealisering
 • Oppskriften på å lykkes med prosjekter
 • Prosjektoppstart
 • Planlegging og gjennomføring
 • Håndtering av avvik og endringer
 • Prosjektorganisering og teamledelse
 • Håndtering av usikkerhet
 • Kommunikasjon og forventningshåndtering

E-læring: 10.900,-

Helhetlig prosjektledelse

81619_Medaljer_D89_1

 • Prosjektledelse i moderne virksomheter
 • Fra business case til gevinstrealisering
 • Oppskriften på å lykkes med prosjekter
 • Prosjektoppstart
 • Planlegging og gjennomføring
 • Håndtering av avvik og endringer
 • Prosjektorganisering og teamledelse
 • Håndtering av usikkerhet
 • Kommunikasjon og forventningshåndtering

E-læring: 14.900,-