Mobil Læring

mobile-learning-med-mobilMobil læring er evnen å tilegne seg pedagogisk informasjon gjennom digitale håndholdte enheter som for eksempel mobiltelefoner, smarttelefoner, og nettbrett.

Læring har tradisjonelt sett vært gjennom klasserom som er en veldig statiske lærings type. Mobil læring er veldig fleksibelt i forhold til tid og læringssted. De siste års teknologiske utviklinger har gjort smarttelefoner og nettbrett til unike plattformer for m-læring. M-læring er det vi kaller «on demand learning» man kan ta kurs/leksjoner når og hvor man vil. Det er korte leksjoner helst med en video på 3-5 minutt som blir forsterket med teori og eksempler.
M-læring støttes av alle enheter som PC/MAC, smarttelefoner, og nettbrett. Studier viser at man bruker 40-45% mindre tid på m-lærings kurs kontra tradisjonelle kurs.