Cimple Play™

 • Du får en egen app med din logo tilgjengelig i App Store og Google Play.
 • Du kan selv bestemme design, funksjonalitet og innhold.
 • Du kan selv vedlikeholde og legge til innhold samt styre hvem som skal ha tilgang til hva.
 • Du kan kommunisere med «push notifications» og meldinger.
 • Du har full oversikt over brukerens aktiviteter og fremdrift.
 • Du kan fremme ønsket aktivitet gjennom «gamification» og premiering.
 • Cimple Play kan integreres med andre systemer om ønskelig.
 • Cimple Play fungerer på alle smarttelefoner og nettbrett med moderne nettlesere, samt på PC/Mac.
 • Cimple Play driftes i vårt raske driftsmiljø med back-up og oppetidsgarantier («cloud»).
 • Du går ikke i gang med et komplisert og risikofylt utviklingsprosjekt. Løsningen er 80-95% ferdig, avhengig av dine behov. Og du kan legge til ny funksjonalitet etter hvert som behovene melder seg.
 • Du får en moderne, effektiv, stilig og rask mobil løsning for 10-30% av prisen hos andre leverandører, levert i løpet av noen uker etter kontraktsinngåelse.